Organisation

Till en ny dimension

Verksamheten LGG EnElektriker AB ingår i organisationen Member of LGG. Vår erfarenhet blir er trygghet, tydligt enkelt och funktionellt. Fråga oss hur vi skulle kunna vara behjälpliga i att säkerställa just ert intresse med våra tjänsteleveranser. Vi håller vad vi lovar med en transparent affärsmodell som vi vet gör skillnad.

Vår affärsmodell skapar hållbar affärsnytta!

Member of lgg startade som ett utvecklingsprojekt 2012 med vison om att skapa en skalbar affärsmodell som skulle kunna implementeras i olika affärsverksamheter. Under 2016 började vi prova modellen i skarpa ärenden. Efter ett antal riktningsförändringar i skarpa pilotprojekt med accepterade utfall, har vi nu ett vad vi tycker hållbart koncept. EnElektriker leder strömmen, effekten blir hållbara investeringar i er fastighet.

Våra allmäna principer

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. LGG affärsmodell bygger på tillit-engagemang-nyskapande och delaktighet. ”Till-En-Ny-Dimension”. Kvalitet ska genomsyra allt vi gör och kopplas mot vår hållbarhetsplan. Det vi kan påverka för ett bättre samhälle förändrar inte världen, men vi kan påverka våra val med att kvalitetssäkra det vi råder över.

V4B

Value for Business. Customer-Society-Internal. Vi skall alltid säkerställa mervärdet från ord till handling med en tydlig koppling till slutprodukt.

Relationer till medarbetare, Kollegor, Partner

Vi vill göra skillnad med en hållbar modell! Enkelt och tydligt som säkerställer interna och externa intressen i våra projekt. Förankra varje individs inre drivkraft med den yttre målbilden. Tydlig koppling till den enskildes delaktighet skapar långsiktiga och hållbara mervärden. Vi skall lära av varandra, leda vår egen och lagets utveckling för en gemensam framgång.

Förhållningssätt på marknaden

Enkelt-Tydligt med en transparent affärsmodell. Se affärsnyttan med att sätta människan i centrum som skapar hållbarhet i längden. Back to Basic. LGG skall göra skillnad med att leda innovativ kvalitetsutveckling ”Till en ny dimension”. Kvalitet är inte bestående utan behöver alltid uppdateras, alltid ligga i framkant med innovativa lösningar för en ständig utveckling. LGG member skall bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling. Vi håller vad vi lovar hela vägen från ord till handling. Enkla repetitiva utbildningsmetodiker i våra processer pågår ständig, alla involverade intressenter skall ha en tydlighet i sin unika leverans.

Hållbarhetsplan

Hållbarhetsarbetet i Member of lgg grundar sig i de 17 globala hållbarhetsmålen med de 169 tillhörande delmålen. Hållbarhetsplanen, innehållande kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och CSR-plan ska utarbetas i linje med dessa mål och innehålla tydliga mål för lgg verksamheter.

Vision

Member of LGG skall göra skillnad med att leda innovativ kvalitetsutveckling ”till en ny dimension”. Bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling, hållbar affärsnytta med en transparent affärsmodell som håller vad den lovar.

Mission

Förankra varje individs inre drivkraft med den yttre målbilden i de projekt vi får möjlighet att medverka i. Tydlig koppling till den enskildes emotionella delaktighet skapar hållbar affärsnytta.

Hur vi uppfyller vad vi lovar!

1
Policy

2
Mål

3
Delmål

4
Handlingsplan

5
Kontrollplaner

6
Checklistor-Egenkontroller

7
Uppföljning-Erfarenhetsåterföring,
repetera om och om igen tills målbilden är uppfylld.

Projektledare

Jörgen Lagerlund

010-20 705 65
info@enelektriker.se